השיר: אם ננעלו בליווי ריקוד תימני

השיר: אם ננעלו בליווי ריקוד תימני שהוא כעין דו שיח בין חכמים המתפלפלים בתורה זה בכה וזה בכה וכשמתבהרים הדברים הם צוהלים ושמחים בקבלת הדברים כנתינתם בסיני.