אלאור ולנר שר את פרק ב' בתניא

אלאור ולנר שר את פרק ב' בתניא המסביר מהי הנפש השנית שבישראל.