אלאור ולנר שר את פרק ל"ב בתניא

אלאור ולנר שר את פרק ל"ב בתניא המדבר על אהבת ישראל.