יאיר כלב שר: א-לי אתה ואודך

יאיר כלב שר ומנגן את ניגון אדמו"ר הזקן: א-לי אתה ואודך אלוקי ארוממך.