יאיר כלב ומקהלתו שרים את הניגון א-לי אתה ואודך

יאיר כלב ומקהלתו שרים ומנגנים את הניגון של אדמו"ר הזקן: א-לי אתה ואודך אלוקי ארוממך.