ניגון הכנה לשמיעת מאמר של הרבי

שמיעת מאמר של הרבי כמוה כשמיעת דברי אלוקים חיים, וכדי לשמוע מאמר צריך להתכונן בהתעוררות של תשוקה ודביקות בניגון מיוחד הנקרא ניגון רוסטוב.