ניגון רוסטוב

ניגון רוסטוב הוא ניגון הכנה למאמר שחיבר הרבי הרש"ב והיה נוהג לשיר אותו בשבתות וימים טובים.