יאיר כלב ומקהלתו שרים ומנגנים ניגון מרוסטוב

יאיר כלב ומקהלתו שרים ומנגנים ניגון מרוסטוב, ניגון הכנה למאמר שחיבר הרבי הרש"ב.