הרב זמרוני מלמד "דרך מצוותיך" מצות ציצית (1)

הרב זמרוני בשיעור חסידות מתוך הספר "דרך מצוותיך" של אדמו"ר הצמח צדק, בפרק על מצוות ציצית.