השיר אל הנער הזה התפללתי

השיר מתוך תפילת חנה: אל הנער הזה התפללתי ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו.