פרשת ויקרא – הרב יוסי גינזבורג נותן הסבר לדבר מלכות

פרשת ויקרא - הרב יוסי גינזבורג נותן הסבר לדבר מלכות ומדגיש את החובה לנהוג בהנהגה ניסית בעבודת ה'.