השיר: "דינו" מתוך ההגדה של פסח

השיר "דיינו" מתוך ההגדה של פסח בביצוע תלמידי קרית נוער ירושלים.