תפילת מנחה עם הרבי ושמחת דידן נצח של ה' טבת

שמחת החסידים בה' טבת תשמ"ח על הניצחון במשפט הספרים. משפט שהרבי לא השתתף בו כי הרבי הוא מלך כפשוטו ממש, דבר שהתקבל גם אצל שלטונות הגויים. וכמו שאמרה הרבנית חיה מושקא: הרבי והספרים שייכים לחסידים.