נס בימין אורד

בכל רע יש גם טוב, בכל חושך יש גם אור. בשרפה גדולה ונוראה שהתרחשה בחיפה היו גם כמה נקודות אור. בימין אורד בתוך עגמת הנפש שגרמה השרפה יש נס גלוי.