ארמון למלך המשיח

ההתעוררות להקים בית לרבי מלך המשיח בכפר חב''ד כחלק מההכנה וההתכוננות לגאולה אמנם באה מלמטה, אך היא קיבלה אישור ועידוד רק מן הרבי, כשאמר למה בית? ארמון.