הרבי מעיד על עצמו שהוא המלך המשיח

בסרטון זה רומז המלך ברורות על היותו מלך המשיח, גם בשיחתו הידועה על הכרזת "יחי המלך", גם במאמרו הראשון "באתי לגני" שאומר, שתפקידנו כדור השביעי להוריד את השכינה לעולם, וגם מתוך שיחות ברורות עם הקהל שמגיע אליו.