נבואות הרבי 3

נבואות הרבי וברכותיו ממשיכות לפעול ישועות בקרב הארץ גם עכשיו באמצעות ''אגרות קודש''. מופתים רבים מתגלגלים באמצעות אגרות הקודש, ענייני פרנסה, בריאות, שלום בית, שידוך, וגם ענייני יהדות.