הכרזת "יחי המלך" בכל העולמות

הכרזת "יחי המלך'' נפעלת על ידי העם, כי אין מלך בלא עם. אולם אם לא החליטו על כך מלמעלה אין לזה שום תוקף. הכרזת "יחי המלך'' נשמעת בכל העולמות רק כי כך הכריזו משמים.