התוועדות עם הרב זמרוני 2

כל חסיד חב''ד מניח לפחות שני זוגות תפילין (רש''י ורבינו תם), והרבי אומר שהגיע הזמן להניח ארבעה זוגות תפילין. הרבה חסידים קיבלו על עצמם להניח ארבע זוגות תפילין. בהתוועדות זו יש תמים שעדיין אין לו תפילין רבינו תם והתמימים אוספים כסף עבורו.