התוועדות מוצאי שבועות ב770

בהתוועדות במוצאי שבועות בבית חיינו רואים את השמחה של החסידים, את אחדות החסידים וחשים את האוירה הקדושה. ואי אפשר שלא להתפעל מההתלהבות בעבודת ה' כפי שהיא נשמעת בקולותיהם של החסידים בשירתם.