התוועדות ב770 תש"ע

בימים טרופים אלה של שינויים גדולים בעולם בכלכלה ובפוליטיקה ובחברה, כשיש גם הרבה שינויים בטבע רעידות אדמה וכו', לא נותר לנו אלא לשיר ולרקוד ולצפות לגאולה האמיתית והשלימה שתהיה מיד ממש!