הרבי על שלימות ארץ ישראל

על ארץ ישראל נאמר בתורה: ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה. זוהי הארץ שניתנה לעם ישראל, עם עולם, מאלוקי עולם לנצח.