משיח כאן

למי שקשה להבין שאנו כבר בימות המשיח, ומשיח כבר התגלה במלוא התוקף, ילך לבית חיינו ב770 ויראה שמשיח וגאולה פורצים מכל פינה. ואם יש לו הזכות יצטרף לחיילי בית דוד המכינים את העולם לגאולה.