הרבי על ספר התניא

תניא הוא אור אין סוף, שהאור שנברא ביום הראשון גנוז בספר התניא. היינו, שלימוד בספר התניא הוא הדרך להתראות עם אור אין סוף, והוא תורה שבכתב של תורת החסידות ואתו נלך לקבל פני משיח צדקנו. לכן יש להדפיס את ספר התניא בכל מקום.