כרטיס משיח ונס גדול

מהו סוד הנס של מטוס מלא אנשים וציוד הנופל לקרקע לכביש מהיר, ולא עוד אלא שקופץ ומתנדנד מצד אל צד עד שעומד בין שני חריצי ענק על האדמה, וכל האנשים שבו יוצאים בריאים ושלמים?