באבו גוש מכריזים "יחי"

תפקידו של עם ישראל ללמד את כל הגויים בעולם שבע מצוות בני נח, מצוות שתוכנן הוא טוב צדק ויושר. חסידי חב''ד יוצאים בשליחות הרבי מלך המשיח להשפיע על הגויים לשמור שבע מצוות בני נח ומתקבלים באהדה.