עם הרבי בתשרי

חויה גדולה להיות עם הרבי תמיד ובמיוחד בחודש תשרי, חודש החגים, חודש מקודש, שבו רואים את הרבי במלוא הדרו, ואפשר ללמוד יותר מתמיד את הנהגותיו ודרכיו בקודש, ובעיקר את אהבתו לחסידים ולקבל כוחות לכל השנה.