אליקם בוטה בשיר: רק אתה

אליקם בוטה מבטא בשיר התפילה: רק אתה, את הגעגועים לה' ואת הרצון הגדול לחזור בתשובה.