הניגון "ושמחת בחגך" בתשרי אצל הרבי

הניגון ''ושמחת בחגך'' מתאים לכל חג, ובמיוחד בחודש תשרי המשופע בחגים, ובמיוחד בחודש תשרי אצל הרבי. ניגון שאינו מסתיים בחגים אלא נותן כוח לכל השנה לעבוד את ה' בשמחה.