הניגון ניע זשוריצי

חסידים משתמשים בכל דבר בעולם לקדושה. תוכן הניגון ניע זשוריצי הוא: אל דאגה חבריא, מה יהיה אתנו עוד מעט נבוא אל בית המרזח ולא יחסר וודקא. חסידי הרבי הרש''ב חיבבו שיר זה להדגיש חיבתם לרבי (כבית מרזח) כדי ללמוד חסידות (כוודקא).