הניגון אנעים זמירות

ניגון זה הוא הניגון של "שיר הכבוד". די לשמוע ניגון זה ולהתרגש עד עמקי הנפש בלי לקבל שום הסברים, כי ניגון זה מבטא את הגעגועים האמיתיים והטבעיים של כל יהודי להידבק באלוקות.