ניגון רחמנא אצל הרבי

ניגון זה המופיע בסוף הסליחות בלשון הארמית משמעו, הרחמן העונה לעניים עננו. הרבי לימד ניגון זה בשמחת תורה תש''כ ואמר שיש לשיר ניגון זה במתינות מתוך תחנונים ואחר כך בשמחה מתוך ביטחון. חנה אמו של הרבי אמרה שזהו ניגון של אביה.