מי הם הפלשתינאים?

מי הם הפלשתינאים? מי היו הראשונים שכונו בשם פלשתינאים, ומדוע הערבים קוראים לעצמם "פלשתינים"?