ניגון שמחה עם הרבי

בניגוד לדורות הקודמים בהם היו הרבה ניגונים איטיים ועמוקים, ניגוני התעוררות, הרי שהרבי בדורנו מעודד ניגוני שמחה קצרים שגורמים התלהבות המעוררת שמחה רבה. ואכן הרבי מעודד אותנו לשמחה בטהרתה ואומר שזה מה שיביא את הגאולה.