מאין הגיעו ערבים לארץ?

מאין הגיעו ערבים לארץ? הפיתוח הכלכלי של הארץ על ידי הבריטים והחלוצים היהודים משך ערבים מהאיזור שהיגרו בהמוניהם לארץ בחיפוש אחרי פרנסה.