כינוס חנוכה אצל הרבי

הדלקת נר שמיני של חנוכה עם הרבי בבית חיינו 770 בשנת תשמ''ח היא בודאי חויה נפלאה, ובמיוחד כאשר נלווית לזה ההתהלבות הרבה של הניגון ''הנרות הללו'' המיוחד לחסידי חב''ד ובפרט כששרים אותו הילדים והרבי מנופף בידו הקדושה לעידוד השירה.