הרבי על אהבת ישראל

הרבי מעורר אותנו לאהבת ישראל, להיות מתלמידיו של אהרון הכוהן ולאהוב כל יהודי בשוה, כי לכל אחד יש ''האומן שעשאו''. ובאהבה נכללים עזרה ומתן צדקה ובעיקר זהירות בכבוד הזולת. לא רק לא לפגוע בזולת אלא לתת לו כבוד.