הפוך את העולם היום!…

הרבי זועק מקירות לבו שכבר צעקנו אתמול ''עד מתי?'' וגם שלשום וגם קודם לכן וטרם נגאלנו. אם בית המקדש לא נבנה בימינו כאילו נחרב בימינו, אז גם אם יש לנו לב אבן הוא יימס לנוכח בית מקדש חרב. צריך להפוך את העולם היום, ולצעוק ''עד מתי?'' ביתר שאת וביתר עז.