בירושלים חבויים אוצרות וסודות בכל פינה

בירושלים חבויים אוצרות וסודות בכל פינה. כל הזמן נחשפות על ידי הארכיאולוגים תגליות חדשות של סיפורי היסטוריה מדהימים על עם ישראל.