שנים עשר הפסוקים עם הרבי

הרבי משה רבינו של הדור האחרון נתן הוראה שילדים - ילדי צבאות ה' הערבים בעדנו - יאמרו שנים עשר פסוקים המבטאים יסודות עיקריים ביהדות. וברוך ה' בכל כינוס ילדים בבית וברחובה של עיר, ב''חדר'' וב''תלמוד תורה'' אומרים הילדים פסוקים אלה ומקדשים את ה' ברבים.