נאום מרתק ומרגש של יאיר לפיד

נאום מרתק ומרגש של יאיר לפיד בהונגריה המלמד על זכותם של היהודים לחיות בארצם ארץ ישראל.