המורדים בסוריה שהכריזו "יחי אדוננו" יצטלמו עם דגל משיח

הרב בועז קלי נפגש בטורקיה, עם שייך ערבי אוהב ישראל, ופגישה נפרדת עם עם אחד מראשי ארגוני המורדים בסוריה שהתחיל את המרד נגד בשאר אסד. הפגישות תואמו מראש ע"י מר מנדי ספדי, דרוזי המתגורר בישראל.