ניגון ארבע בבות עם הרבי

הניגון "ארבע בבות'' שחיבר אדמו''ר הזקן הוא הניגון העמוק והמרכזי בניגוני חב''ד. כל תנועות הניגון מכוונות לעניינים רוחניים ונזהרים לנגנו רק במועדים מיוחדים כמו שלושת הרגלים, פורים, י"ט כסלו, י"ב תמוז, ימי הסליחות ובחופה.