נופים מדהימים

נופים מרהיבים ומדהימים בשילוב מוסיקה המבטאת את התפעלות הצופה בנופים.