ילד הפלא יוצי רוזינגר שר את השיר: תניא

ילד הפלא יוצי רוזינגר שר את השיר המרגש: תניא. לפיו הקב"ה מבקש מרבי ישמעאל שיברך אותו. והוא מברכו שיגולו רחמיו על מידותיו ויתנהג עם ישראל במידת הרחמים.