נגאלים בשנת ה'תשע"ה

סרטון באנגלית המבאר שנגאלים בשנת ה'תשע"ה - 5775. יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח מלך המשיח לעולם ועד!