שנת ה'תשע"ה שנת הגאולה

סרטון בצרפתית המסביר ששנת ה'תשע"ה היא שנת הגאולה.