בצאת ישראל ממצרים

בצאת ישראל ממצרים - הניגון של הפרק של הרבי שחובר לכבוד יום הולדתו.