גאולה בשביעית

נבואת הרבי שנגאלים בשביעית שהיא השמיטה של שנת תש"ע - ה'תשע"ה, 5775.