יש כבר פרה אדומה

יש כבר פרה אדומה - עוד סימן מסימני הגאולה שיש כבר פרה אדומה כשרה.